יום שלישי, 3 במאי 2016

ברוניה קליבנסקי (גרודנו, 1923 - ישראל, 2011) Bronia / Bronka (Winitzky) Klibanski: born Grodno, Poland, 1923; died Israel, 2011

ברוניה-ברונקה קליבנסקי לבית ויניצקי היתה בוגרת הגימנסיה המקומית וחברה ב"החלוץ הצעיר". בשנות המלחמה עברה לביאליסטוק והיתה פעילה בוועד האנטי פשיסטי בגטו. במסגרת זו פעלה כקשרית ליחידות פרטיזניות שלחמו בסביבה, עסקה ברכישת נשק והברחתו לגטו, העבירה את הארכיון של האי"ל בביאליסטוק לשמירה אל מחוץ לגטו, ושימשה כמקשרת בין מחתרת הגטו למחתרת הפולנית בעיר. לאחר מרד הגטו, באוגוסט 1943, עשתה רבות להצלתם של אלה שנשארו בחיים, ודאגה למצוא להם מקומות מסתור ואמצעי קיום. קיימה קשר ונתנה סיוע ליחידה הפרטיזנית היהודית "פאראויס" שפעלה באיזור והעבירה להם מידע.

היתה חברה בוועד האנטי-פשיסטי בביאליסטוק והשתתפה בפעולות חבלה נגד הגרמנים.
A graduate of local Gymnasia and member of ‘Young Pioneers’ youth movement, she passed the war years in Bialystok and was an active anti-fascist in the ghetto


She acted as a liaison between the Jewish underground units inside the ghetto and Polish underground resistance in town. After the ghetto rebellion in August 1943, Bronia did much to save the thousands of Jews who remained alive; to find them hiding places and means of existence. She kept in contact and gave assistance to Jewish partisan units in the area and passed them information. She was a member of the anti-fascist committee in Bialystok and participated in activities that sabotaged the Nazis until the end of the Holocaust and World War II when she emigrated to Israel


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה