יום שלישי, 3 במאי 2016

טמה שניידרמן (1917 ורשה – 1943 טרבלינקה) Tama Schneiderman: born Warsaw, 1917, died Treblinka,1943

טמה שניידרמן  הייתה קשרית בתנועת "דרור" בביאליסטוק ובווילנה, ושל הארגון היהודי הלוחם בין שטחי הגנרלגוברמן ואוקראינה. היא המשיכה לקיים את הקשר התנועתי בשם "ונדה מאיבסקה", ביקרה בגטאות והביאה ידיעות, כסף, תחמושת ועיתוניים של התנועה  והייתה הראשונה שהביאה לוורשה את הידיעות על רצח היהודים בפונאר.
בינואר 1943 נקראה על ידי הנהגת הארגון היהודי הלוחם בוורשה להגיע מביאליסטוק כדי להעביר לממשלת פולין הגולה בלונדון מידע ומסמכים חשאיים על ההחלטה להגביר את קצב השמדת היהודים, נתפסה עם בואה לוורשה ונרצחה בטרבלינקה.
Was a liaison for the ‘Dror’ Underground movement between Bialystok and Vilna, and in Poland and the Ukraine. She delivered information, money, ammunition, secret papers, newspapers, to the Underground and was the first to bring to Warsaw information about the Nazis murder of the Paneriai Jews near Vilnius.
In January 1943, she was called upon by the leadership of the Jewish Underground to deliver to the Polish government in exile in London, secret papers proving the Nazis decision to step-up their extermination of the entire Jewish population. She was caught upon her arrival in Warsaw and executed in Treblinka.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה